درباره ما

تابان مثل اسمش میخواهد مثل خورشید بدرخشد هم نورش مفید باشد هم سایه‌اش.

نور تابان خدماتی است که می تواند بر حسب نیاز شما در تامین کالاهایی که مرتبط با بهداشت و درمان هستند ارائه بدهد.

سایه تابان هم خدمات و محتوایی رایگان است که در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با آگاهی بیشتر ضامن بهداشت و سلامت خود و خانواده خود باشید.

تابش تابان از سال 1388  آغاز شده و سعی دارد بهترین خدمات را اعم از کالا، کیفیت و محتوای علمی در اختیار افراد جامعه که برای زندگی خود و سلامتشان اهداف بلند مدت دارند در اختیار بگذارد.

ما میخواهیم در کنار کار آفرینی پلی باشیم که همه بتوانند به کالا و خدمات بهداشتی درمانی،  دسترسی ساده داشته باشند.